کابین جدا شدنی هواپیمایی مسافربری

طراحی کابین جدا شدنی هواپیمای مسافربری به همراه چتر نجات

چتر نجات برای هواپیمایی مسافربری با کابین جدا شدنی طوری توسط یک مهندس اوکراینی طراحی شد که این هواپیما به هنگام حوادث، کابین آن از بال و موتور جدا‌شده می‌تواند در هر زمان از جمله مواقع اضطراری در حین پرواز، به بیرون پرتاب شود و به مسافران فرصت زنده ماندن ...

متن کامل »