کاربر

سرویس Outlook مايکروسافت:ده ميليون کاربر تنها در دوهفته!

شرکت مایکروسافت پس از راهندازی سرویس ایمیل OutLook وارد رقابت میان شرکت های مشابه از جمله جیمیل گوگل شد . این سرویس قدرتمند با ظاهری زیبا و دلنیشن هم اکنون طی ۲ هفته پس از راهندازی توانسته ۱۰ میلیون کاربر را از سراسر جهان به خود جذب کند .

متن کامل »