کالبد شکافی میزو پرو 6

کالبد شکافی میزو پرو 6 خبر از ساده تعمیر شدن این گوشی می‌دهد

کالبد شکافی میزو پرو 6

اولین کالبد شکافی میزو پرو 6 انجام شد. میزو شاید بزرگ‌ترین کمپانی تولیدکننده‌ی گوشی‌های هوشمند در چین نباشد اما مطمئنا یکی از بهترین‌ آن‌هاست. کمپانی میزو در این ماه از سه دستگاه رونمایی کرد و یکی از آن‌ها گوشی پرچم‌دار این کمپانی به‌ نام میزو پرو 6 بود.

متن کامل »