کانال آزمایشگاه کدی

تماشا کنید: واکنش عجیب کاربری که یوتیوب جایزه‌ی او را فراموش کرده است!

تمشا کنید: واکنش عجیب کاربری که یوتیوب جایزه‌ی او را فراموش کرده است!

شبکه‌ی اشتراک گذاری ویدیوی یوتیوب به ادمین‌ کانال‌هایی که موفق به جذب تعداد خاصی دنبال‌کننده شوند، جوایزی را اهدا می‌کند تا انگیزه‌ی فعالیت آن‌ها را افزایش دهد؛ اما این سایت بزرگ گویا فراموش کرده است که جایزه‌ی سوژه‌ی مورد نظر ما را ارسال کند و البته واکنش او هم جالب ...

متن کامل »