کانسپت uBox

خودروی مفهومی تویوتا uBox ؛ ظاهری عجیب، آغاز گر نسل Z

خودروی مفهومی تویوتا uBox

خودروی مفهومی تویوتا uBox آماده است تا این خودروساز ژاپنی را به نسل جدیدی وارد کند. ماشین‌های نسل Z تویوتا کمی عجیب‌وغریب است. حداقل با دیدن تصاویر  آن کاملاً حق داریم که این‌گونه تصور کنیم.

متن کامل »