کتاب استیو جابز

ماجرای اهدای کبد تیم کوک به استیو جابز !

اهالی دنیای فناوری به خوبی استیو جایز را می شناسند ، یکی از مشهورترین نوآوران تاریخ تکنولوژی که شخصیتی که هرگز از یادها فراموش نخواهد شد.اکنون نزدیک به 4 سال از مرگ وی گذشته اما همچنان اطلاعات،مقالات کتابهایی از جنبه های مختلف دوران زندگی وی منتشر می گردد.اما آخرین کتابی ...

متن کامل »