کثیف تر از توالت

کثیف تر از توالت : آلوده ترین چیزهایی که هر روز با آنها سر و کار داریم !

اگر از مردم بپرسند کثیف ترین جایی که می شناسید را معرفی کنید بدون شک اکثرا توالت منزل را معرفی خواهند کرد.اما شاید جالب باشد که بدانید کثیف تر از نوالت هم چیزهایی هستند که هر روز با آنها سر و کار داریم !

متن کامل »