کره مريخ

سکونت بشر در مریخ تا سال ۲۰۲۳!

یک شرکت پرتاب فضایی خصوصی قصد دارد تا آوریل ۲۰۱۳ چهار انسان را به مریخ منتقل کرده و آنها را در همان جا اسکان دهد! شرکت «مارس وان» مدعی است که یک گروه چهار نفره از فضانوردان هر دو سال یک بار به کاوشگران روی سیاره سرخ که در حال ...

متن کامل »