کشف بافت مغز دایناسور

کشف فسیل مغز یک دایناسور ۱۳۰ میلیون ساله !

مغز دایناسور

محققان به‌طور اتفاقی توانستند فسیلی مربوط به ۱۳۰ میلیون سال پیش را کشف کنند که بخشی از آن مربوط به مغز دایناسور است. این فسیل در سال ۲۰۰۴ در بریتانیا کشف شد و اولین نمونه از بافت مغز دایناسور است.

متن کامل »