کلید خازنی هوم آیفون 7

اگر کلید خازنی هوم آیفون ۷ خراب شود چه اتفاقی می‌افتد؟

کلید خازنی هوم آیفون 7

آیا می‌دانید اگر روزی کلید خازنی هوم آیفون ۷ شما خراب شد چه کار باید کنید؟ به صورت خودکار پیغامی برای شما نمایان می‌شود که بر اساس آن شما می‌توانید تا زمانی که گوشیتان را تعمیر کنید، از یک کلید هوم دیجیتالی قرار گرفته بر روی صفحه استفاده کنید.

متن کامل »