کوانتوم نسبیتی

کوانتوم: خیال یا واقعیت!؟ دانشمندان اتمی ساختند که ضعیف ترین صدای هستی را تولید می کند!

کوانتوم، شگفت انگیزترین علمی است که بشر به آن دست یافته، علم جادوها، خیال ها و البته احتمالات! در کوانتوم، هر چیزی ممکن است، هیچ صفر یا صدی وجود ندارد، مرز بین خیال و واقعیت از بین می رود، یعنی هیچ پدیده ای را نمی توانید با قطعیت پیش بینی ...

متن کامل »