کپی تقلبی اپل واچ

بازار چین پر از اپل واچ های تقبلی و ارزان قیمت !

قیمت اپل واچ را که میدانید ؟! ارزان ترین مدل اپل واچ 349 دلار و گرانترین مدل آن 17 هزار دلار قیمت دارد ! بله قیمت بالایی است اما نگران نباشید اپل واچ های چینی بین 45 تا 85 دلار قیمت دارند !

متن کامل »