کی ام سی K7

افزایش شدید قیمت کی ام سی K7 و کی ام سی T8 در مرداد ۱۴۰۰ طی یک ماه

قیمت کی ام سی K7

قیمت کی ام سی K7 و کی ام سی T8 در مرداد ۱۴۰۰ اعلام شد. کرمان موتور قیمت پیکاپ KMC T8 و کراس اوور KMC K7 را در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به تیر ۱۴۰۰ به میزان چشمگیری افزایش داد.

متن کامل »