گردباد نیپاتک

تماشا کنید:  قدرت وحشتناک گردباد Nepartak تایوان در روز جمعه

گردباد Nepartak

گردباد Nepartak صبح روز جمعه سواحل شرقی تایوان را درهم نوردید و باعث واژگون شدن اتومبیل‌ها، آواره شدن هزاران نفر از مردم و به‌جای گذاشتن یک دنباله از تخریب‌های پی در پی شد.

متن کامل »