گریزان

محققان یکصد و سیزدهمین عنصر گریزان جدول تناوبی را شناسایی کردند

 محققان ژاپنی از شناسایی قطعی یکصد و سیزدهمین عنصر گریزان جدول تناوبی خبر دادند که می‌تواند حق انتخاب نام این عنصر را برای این کشور به همراه داشته باشد.زنجیره ای از شش واپاشی آلفا متوالی در آزمایشات صورت گرفته در مرکز پرتو رادیو ایزوتوپ RIKEN‌ در نزدیکی توکیو منجر به ...

متن کامل »