گزاش مالی

تحلیل‌گران فروش بیش از ۴۰ میلیون آیفون را در گزارش مالی جدید اپل پیش‌بینی می‌کنند

گزارش مالی جدید اپل

گزارش مالی جدید اپل به زودی منتشر خواهد شد و تحلیل‌گران می‌گویند اهالی کوپرتینو در دوره مالی اخیر خود، فروش بیشتر از ۴۰ میلیون گوشی آیفون را گزارش خواهند کرد.

متن کامل »