گلکسی مگا 6.3

ویژگی ضد گلوله بودن را هم به گلکسی مگا ۶.۳ سامسونگ اضافه کنید !

گلکسی مگا ۶.۳، گوشی جان سختی که به زور در جیب جا می شد را به یاد دارید؟ اگر این دستگاه میان رده را به خاطر نمی آورید مشکلی نیست، چرا این که دستگاه از مدت ها پیش از رده خارج شده و دیگر با استانداردهای گوشی های امروزی حداقل ...

متن کامل »