گوشی با باتری 9000 میلی آمپر ساعت

MACOOX EX1 ، یک گوشی با باتری ۹۰۰۰ میلی آمپر ساعتی و ضخامت ۱.۵ سانتیمتر !

نیاز به هیچگونه توضیحی نیست که عمر کم باتری در گوشی های هوشمند امروزی بزرگترین مشکل آنهاست.مسئله ای که کمپانی مختلفن راهکارهای متفاوتی برای حل آن در نظر می گیرند و متاسافنه هیچکدام از راهکارهای فعلی هنوز نتوانسته به طور کامل این مشکل را برطرف نماید.یکی از این راه کارها ...

متن کامل »