گوشی میکرومکس Canvas XP 4G

گوشی میکرومکس Canvas XP 4G در بازار هند عرضه شد

میکرومکس Canvas XP 4G

گوشی میکرومکس Canvas XP 4G با قیمت 112 دلار به بازار هندوستان وارد شد. بازار هند همواره یکی از بازارهای پرمنفعت برای کمپانی‌های بزرگ جهانی بوده؛ اما جالب آنجا است که کمپانی‌های بومی از این بازار سهم زیادی نبرده و اسم چندانی نیز ندارند.

متن کامل »