گوشی های تاشو سامسونگ

آیا گوشی های تاشو سامسونگ بازار مطمئنی پس از عرضه خواهند داشت؟

گوشی های تاشو سامسونگ ابهام بازار

گوشی های تاشو سامسونگ به احتمال زیاد بازار مناسبی در آینده نخواهند داشت و چشم انداز این شرکت نسبت به بازار این مدل از گوشی ها مبهم است. بر این اساس ممکن است این غول فناوری جهت خود را از گوشی های تاشو به سمت تبلت های تاشو تغییر دهد.

متن کامل »