گونه جدید ستاره

کشف ستارگان ناشناخته دارای درخشش متغیر

 یک تیم ستاره‌شناسی موفق به شناسایی گونه طبقه‌بندی نشده ستارگان شده‌اند که طی یک دوره زمانی ثابت روشنتر و تاریکتر می‌شود. دانشمندان از مدتها قبل ستارگان تپنده را که درخشش آنها متفاوت است، می‌شناختند اما این اجسام سنگین جدید در دورهای بین دو تا ۲۰ ساعته روشنتر و تاریکتر می‌شوند.

متن کامل »