گوگل اسلاید

نام مجموعه اپلیکیشن‌ های تجاری گوگل به ‘G Suite’ تغییر پیدا کرد

اپلیکیشن‌ های تجاری گوگل

نام مجموعه اپلیکیشن‌ های تجاری گوگل که همگی تحت کلاود هستند و اکثر توسط اهالی کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرند، شب گذشته با دریافت یک به‌روز‌رسانی تجمعی به مجموعه ‘G Suite’ تغییر پیدا کرد.

متن کامل »