گوگل نکسوس 8

آيا اين تصوير تبلت نکسوس 8 گوگل است ؟

تصويري که در ابتداي پست مشاهده مي کنيد توسط سایت چینی MyDrivers منتشر شده و به تبلت نکسوس 8 گوگل نسبت داده شده است.چيزي که بيشتر از همه نظر ما را به خود جلب مي کند حاشيه بسيار زياد اين تبلت است که البته اين حاشيه زياد به دليل قرار ...

متن کامل »