یخ در مریخ

چگونه آب یخ زده مریخ را استخراج کنیم ؟!

به نظر می‌­رسد صحرای بسیار خشک فعلی مریخ آخرین مکانی باشد که شما آب را در آن جست‌وجو خواهد دید ولی در حقیقت مریخ منابع ارزشمند یخ آب دارد.اما استخراج و قابل استفاده کردن این آب های یخ زده در شرایط فعلی مریخ چگونه امکان پذیر خواد شد ؟

متن کامل »