155 ملیون ساله

کشف بقایای دایناسور ۱۵۵ میلیون ساله در آلمان

سال گذشته کشف بقایای یک دایناسور در منطقه بمبرگ آلمان دانشمندان را حیرت زده کرد و دانشمندان عمر این فسیل را ۱۵۵ میلیون سال تخمین زدند.اکنون پس از گذشت یک سال دانشمندان کشف کرده اند که این دایناسور ظاهر و رفتاری شبیه به فلامیگو داشته است.

متن کامل »