20 ساله

اس ام اس 20 ساله شد

SMS یا پیام متنی کوتاه امروز ۲۰ ساله شد و در حالیکه تکنولوژی در صنعت تلفن های همراه روز به روز در حال پیشرفت است، هنوز چیزی از میزان سودمندی این پیامهای متنی ۱۶۰ کاراکتری کاسته نشده است. ۲۰ سال پیش در چنین روزی اولین اس ام اس فرستاده شد، ...

متن کامل »