3d tablet

Hammacher Schlemmer و معرفي تبلتي با صفحه نمایش سه بعدی و بدون نیاز به عینک !

کمپانی های زیادی در دنیای گجت ها حضور دارند که در بین محصولات خود، معمولا دستگاههایی عجیب و یا نوآورانه را آماده و عرضه میکنند. یکی از این شرکت ها Hamamcher Schlemmer است که یکی از آخرین محصولات آنها دستگاه زیاد عجیبی نیست ولی زیاد هم این نوع دستگاه در ...

متن کامل »