4series

کودک جدید BMW متولد شد ! با کانسپت سری ۴ کوپه آشنا شوید

این که در نگاه اول با دیدن این کانسپت یا طرح مفهومی به یاد برادر کوچک‌ترش بیفتید و آن را با سری ۳ اشتباه بگیرید، نکته ای نیست که بخواهید خود را به خاطرش سرزنش کنید. به هر حال همه عضو یک خانواده اند و به هم شبیه. شباهتی که ...

متن کامل »