7 ایرانی در mars one

از ميان 70 نفر ايراني داوطلب سفر بي بازگشت به مريخ 7 نفر انتخاب شدند

اگر در گذشته نيز پروژه سفر بي بازگشت به مريخ را  دنبال کرده ايد حتما خبر داريد که 70 ايراني براي اين پروژه درخواست داده اند . که از بين آنها بعد از انجام تست ها و آزمايشات فراوان نهايتا پروژه «مارس وان» (Mars One) نام ۷۰۵ نفر از داوطلبان ...

متن کامل »