Americans

اطلاعات آمریکایی ها در حوزه فناوری آنقدر پایین است که از هر ۱۰ نفر ۱ نفر تصور می کند HTML یک بیماری جنسی است !

 اگر یک نفر از هر ده آمریکایی کلمه HTML را بشنوند، تصور می‌کنند شما در حال صحبت کردن از یک بیماری خطرناک و واگیردار جنسی هستید. در تحقیقی که اخیرا انجام شده، این نتیجه بدست آمده که تعداد زیادی از مردم آمریکا، از نظر اطلاعات حوزه تکنولوژی، به روز نیستند.

متن کامل »