Anti Mosquito

این اپلیکیشن ها را تست کنید و بگویید واقعا پشه ها را دور می کنند ؟!

به فصل گرما نزدیک می شویم و پشه های آزار دهنده هم همراه با آن می آیند.مدت هاست که اپلیکشن هایی برای دور کردن حشرات با استفاده از فرکانس های بالای صوتی برای سیستم عامل اندروید منتشر می شوند.اما آیا این اپلیکیشن ها واقعا کار می کنند ؟ در ادامه ...

متن کامل »