Anura

تماشا کنید : Anura ، پهبادی که در جیب جا می شود !

اغلب هواپیماهای کنترل از راه دور غیرنظامی که در بازار به فروش می‌رسند، دارای اندازه‌های بزرگی هستند و حمل آن‌ها گه‌گاه بسیار سخت به نظر می‌رسد، ولی تصور کنید پهپادی داشته باشید که در جیب شما جا می‌شود؛ پهپاد Anura به همین قصد ساخته شده است.

متن کامل »