apple q3 2014 report

نتایج بسیار خوب عملکرد مالی اپل در ۳ ماهه سوم ۲۰۱۴

اگرچه رشد درآمدهای اپل در سه ماهه های اخیر با کاهش مواجه شده بود، اما سه ماهه اخیر یک سورپرایز به تمام معنا برای اپل بود. این شرکت دیروز میزان درآمدهای سه ماهه چهارم خود (منتهی به ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۴) را اعلام کرد.

متن کامل »