bulb

light bulb radioرادیویی با هاله نور

  تا قبل از ورود تلویزیون به خانه ها یکی از وسایل پر کاربرد برای اطلاع از اخبار و اوضاع و احوال ، رادیو بود که با ورود رسانه های تصویری و اینترنت شاید کسی دیگه به این گجت پیشکسوت احساس نیازی نکنه . البته رانندگان تاکسی ها و برخی ...

متن کامل »