correction

گوگل اپلیکیشن جستجوی خود را با یک ویژگی جدید بروز کرد

وقتی که بحث دقت و پاسخ‌دهی در میان فرمانبرهای صوتی در میان باشد، احتمالا بسیاری از شما تصدیق می‌کنید که سرویس جستجوی صوتی گوگل بهتر از نمونه‌های مشابه چون Siri عمل می‌کند. شاید به این دلیل که سرویس گوگل از سیستم پیشرفته Neural Networks بهره می‌برد. البته این به تجربه ...

متن کامل »