Counterfeit Phones

گوشی های تقلبی نه تنها به دردنخور هستند ، بلکه خطرناک نیز می باشند !

این روز ها گوشی های تقلبی همه جا یافت می شوند ، محصولاتی که در ظاهر با دقتی بسیار زیاد از نمونه اصلی خود کپی شده اما در باطن گجت هایی به دردنخور می باشند.البته نباید فراموش کنیم که قیمتی چندیدن برابر ارزان تر نمونه اصلی دارند.اما بر اساس تحقیقات ...

متن کامل »