darpa wall in a can

دیوار ضد گلوله قابل حمل برای سربازان در میدان نبرد !

 آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا یا همان دراپا (DARPA) در طی سال های گذشته خیال پروژه هایی عجیب و غریب و خاصی را در سر داشته است ، از موشک های پر از فلز مذاب گرفته تا زیر دریایی که قابلیت پرواز داشته باشد!اکنون این آژانس قصد دارد ...

متن کامل »