delphis

دلفی و ورایزن برای رهگیری اتومبیل ها با هم همکاری می کنند

نها با نصب این جعبه سیاه به پورت OBD2 اتومبیل (با قد و قواره ای همانند یک دسته کارت بازی) Delphi امکانات و اطلاعات فراوانی را در اختیار صاحب ماشین می گذارد. از جمله اینکه می توانید مسیر حرکت اتومبیل را ردیابی کرده یا درها را از راه دور ببنید ...

متن کامل »