distracted driving

تماشا کنید : آگهی تبلیغاتی بسیار تاثیر گذار فولکس واگن

معمولا در سینما ها قبل از شروع هر فیلم آگهی های تبلیغاتی پخش می شود.آگهی هایی که برای بسیاری از افراد هیچ جذابیتی نداشته و هیچ کس علاقه ای به دیدن آنها ندارد.اما فولکس واگن در آگهی تبلیغاتی بسیار تاثیر گذار خود این معادله را به هم زده است.

متن کامل »