Dubai Design Week

سوکت خورشیدی دیزاینرهای کره ای معرفی شد

سوکت خورشیدی دانشجویان کرده ای

سوکت خورشیدی دانشجویان کره ای رشته طراحی از خلاقانه‌ترین پروژه‌های جدید است. آنها موفق به ساخت یک سوکت خورشیدی شدند که به پنجره چسبیده و می‌توان از آن به عنوان منبع انرژی استفاده کرد.

متن کامل »