earth Hairy Dark Matter

موهای اسرارآمیز زمین از جنس ماده تاریک !

در پژوهشنامه ی تازه ای که در این هفته توسط گری پرِزو از آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در پاسادنای کالیفرنیا در آستروفیزیکال جورنال انتشار یافت، از وجود رشته های درازی از ماده ی تاریک گفته شده که “مو” نامیده شده اند.به نظر می رسد که سامانه ی خورشیدی شاید بسیار ...

متن کامل »