Fake Photo

۷ عکس جعلی معروف در اینترنت

عکس جعلی

ما در دورانی زندگی می‌کنیم که روزبه‌روز به تعداد خبرها و عکس‌های جعلی در اینترنت افزوده می‌شود. گاهی بین این اخبار، عکس‌های قانع‌کننده‌ای وجود دارد که درصد زیادی از افراد به جعلی بودن آن شک نمی‌کنند. در ادامه به بررسی ۷ عکس جعلی می‌پردازیم که این روزها حرف‌وحدیث‌های زیادی را ...

متن کامل »