Floor Scrubbing Robot

پنج روبات نظافتچی که خانه دار ها را شیفته خود می کنند

این خبر مخصوص آنهایی است که هر روز مجبورهستند خانه خود را نظافت کنند.یکی از سخت ترین و عذاب‌آورترین کارهای خانه بدون شک تمیز کردن کف آن است.این کار برای بانوان بسیار سخت است زیرا با کمردرد و خستگی زیاد همراه است ولی در ادامه به معرفی پنج روبات نظافتچی ...

متن کامل »