ford ces 2015

سرویسهای جالب و مفید فورد برای شهروندان شهرهای شلوغ و پرترافیک

در کنفرانس امسال فورد در نمایشگاه CES 2015 علاوه بر اینکه به مسائل و مفاهیم خودروهای هوشمند و فناوری های که در ماشین های آینده مورد استفاده قرار خواهند گرفت پرداخته شد، از دو سرویس جالب و مفید فورد برای شهروندان شهرهای شلوغ و پرترافیک نیز پرده برداری شد.

متن کامل »