giant

دانشمندان اندازه دهانه یک ابرسیاه‌چاله را تخمین زدند

 دانشمندان برای اولین بار توانسته‌اند به لبه یک سیاه‌چاله عظیم‌الجثه نفوذ کرده و دهانه آنرا اندازه‌گیری کنند.یک سیاه‌چاله از یک مرز موسوم به افق رویداد برخوردار است که هر چیزی در آن بیفتد از ستاره گرفته تا حتی نور دیگر قادر به فرار نیست.

متن کامل »