globular

کشف ستاره ای عجیب که راز جوانی ابدی را در دل خود دارد

کشف عنصر لیتیوم در یک ستاره کهن سال توسط دانشمندان رسدخانه لاسیکا در شیلی باعث حیرت ستاره شناسان شد.دانمشندان ادعا می کنند یک عضو از یک خوشه ستاره ای نزدیک به زمین در راه شیری می تواند راز جوانی ابدی را در خود داشته باشد.در ادامه مطلب با توضیحات تکمیلی ...

متن کامل »