Google Flights

با سرویس پرواز گوگل ارزان تر سفر کنید

با سرویس پرواز گوگل ارزان تر سفر کنید

جدیدا سرویس پرواز گوگل یا Google Flights تغییراتی داشته است که شما را برای پیدا کردن یک پرواز راحت تر و آسان تر راهنمایی می کند.این سرویس آنلاین بر اساس قیمت های روزها یا هفته های قبل عمل می کند. اگر قیمت بلیط ارزان باشد -نسبت به سوابق قیمت بلیط ها- ...

متن کامل »