google inactive account manager

بعد از مرگ چه اتفاقی برای اکانت گوگل شما می افتد؟!

شرکت گوگل یک راه جدید برای کنترل اکانت شما، هنگامی که شما استفاده از آن را متوقف کردید پیشنهاد می دهد. یکی از دلائل این کار این است که شما (یا هر کاربر دیگری) وجود نداشته باشید تا از آن حساب یا داده ها استفاده کنید (به هر دلیلی). Inactive ...

متن کامل »