Hyperkin RetroN 5

معرفی کنسول بازی Hyperkin RetroN 5

کنسول Hyperkin RetroN 5 به زودی یکی از دستگاه هایی خواهد بود که همه ما باید یکی از آن را تهیه کنیم.  این کنسول به گونه ای مهندسی شده است که به شما امکان میدهد تا بازی های رترو قدیمی را از ۷ سیستم بر روی آن بازی کنید.

متن کامل »