IllumiRoom

تماشا کنید : وقتی مایکروسافت اینترنت را به در و دیوار خانه شما می آورد

امروزه پای اینترنت به همه ی جوانب زندگی کشیده شده؛ از رایانه ای که با آن کار می‌کنید تا اتومبیل شما یا حتی یخچال خانه‌تان ! مثل اینکه تاخت و تاز اینترنت پایانی ندارد و این بار به سمت در و دیوار خانه‌تان حمله ور شده! پس اگر می‌خواهید بدانید ...

متن کامل »